Styrelse och ledning

Koncernledning

Thomas Wiberg (Styrelseordförande)

Thomas Wiberg (Styrelseordförande)

Styrelseordförande sedan 2012.

Född: 1964.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Maxkompetens Konsult AB samt Maxkompetens Produktion i Sverige AB. Styrelseledamot i SkolPool Sverige AB, Glasmästerigruppen i Norden AB samt Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg AB. Styrelsesuppleant i Advokatbyrån Öster & Co AB, Advokatfirman Göran Smedberg AB, Advokatfirman Masada AB samt Svenow Konsult AB.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt.
Övrig erfarenhet: Jur. kand. från Stockholms universitet.
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Thomas Wiberg är advokat hos Cross Advokater, vilka, från tid till annan, utför juridiska tjänster åt Maxkompetens för vilka ersättning enligt löpande fakturering utgår, och kan därför inte anses oberoende i förhållande till Maxkompetens.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Andreas Björklund (Styrelseledamot)

Andreas Björklund (Styrelseledamot)

Styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1971.
Andra uppdrag: Suppleant Multiekonomerna J&M AB, Suppleant Magna AB
Övrig erfarenhet: Jur. kand-examen samt en magisterexamen i företagsekonomi Stockholms universitet. Mer än 18 års erfarenhet inom arbete med corporate finance. Tidigare arbete, Head of Corporate Finance på Remium Nordic AB. Svenska Handelsbanken. Nordiska Fondkommission samt E. Öhman J:or Fondkommission.
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Mikael Norberg (Styrelseledamot)

Mikael Norberg (Styrelseledamot)

Styrelseledamot sedan 2009.

Född: 1971.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Gungställningen AB, Styrelseordförande i Multiekonomerna J&M AB, Ordinarie ledamot i Work and Passion AB, Styrelseledamot i Maxkompetens Konsult AB, Styrelseledamot i Maxkompetens Produktion i Sverige AB, Styrelseledamot i SkolPool Sverige AB, Styrelseordförande i Time Development AB, Styrelseordförande i Projektbolaget Bamsen AB, Styrelseordförande i Strandtomten ett AB, Styrelseordförande i Vafunktion 1 AB
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Movelo AB samt Triple A Lifestyle AB.
Övrig erfarenhet: Marknadsekonom IIU från Pace University.
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Mikael Norberg är ensam ägare av och styrelseledamot i Bolagets majoritetsägare Gungställningen AB, i förhållande till vilket Maxkompetens har en fordran (för ytterligare information se nedan under avsnittet ”Legala frågor och övrig information”), och kan därför inte anses oberoende i förhållande till Maxkompetens.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Mikael Norberg är ensam ägare av och styrelseledamot i Bolagets majoritetsägare Gungställningen AB, och kan därför inte anses oberoende i förhållande till större aktieägare.
Ronny Siggellin (Styrelsesuppleant, Koncernchef)

Ronny Siggellin (Styrelsesuppleant, Koncernchef)

Styrelsesuppleant och verkställande direktör sedan 2011. Koncernchef sedan 2015.

Född: 1970.
Andra uppdrag: Ordinarie ledamot, Magna AB, Ordinarie ledamot, Multiekonomerna J&M AB, Suppleant Work and Passion AB, Styrelseledamot i SkolPool Sverige AB, Acentum Personal AB samt Acentum AB. Styrelsesuppleant i Maxkompetens Konsult AB samt Maxkompetens Produktion i Sverige AB. VD SkolPool.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt.
Övrig erfarenhet: Stridsskola, Syd- Pansartruppernas stridsskola. Försäljningschef vid Vendator institutet. Diplomerad HR-chef vid Företagsekonomiska institutet. Tidigare verkställande direktör i Maxkompetens Konsult AB samt Maxkompetens Produktion i Sverige AB.
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Emmy Ivarsson (Koncernledning)

Emmy Ivarsson (Koncernledning)

Ekonomichef sedan 2015.

Född: 1985.
Andra uppdrag: Ej tillämpligt.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt.
Övrig erfarenhet: Anställd i Parameter Revision AB sedan 2 november 2011. Civilekonomexamen (240 hp) från Stockholms Universitet. Kurser på FAR-akademin under åren 2010-2014 inom revision, koncernredovisning, skatt, ekonomistyrning och företagsvärdering. Lingvistik (30 hp).
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Bolagschefer

Carolina Klingstedt (Koncernledning)

Verkställande direktör för Maxkompetens Konsult AB samt Maxkompetens Produktion i Sverige AB sedan 2016.

Född: 1973.
Andra uppdrag: Ej tillämpligt.
Övrig erfarenhet: Fil. Kand PA-programmet Göteborgs Universitet, Regionchef Lernia Bemanning AB, HR-Chef Lernia Bemanning AB,
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Sara Rubin (Koncernledning)

Operativ Chef SkolPool Sverige AB

Född: 1980.
Andra uppdrag: Styrelseledamot SkolPool Sverige AB
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt.
Övrig erfarenhet: Fil.kand Idrottsvetenskap Malmö högskola, diplomerad c-tränare dressyr, Msv C-domare dressyr. Mentor Realgymnasiet Stockholm
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Kennet Laustrand (Koncernledning)

Operativ Chef SkolPool Sverige AB

Född: 1968
Andra uppdrag: Styrelseledamot SkolPool Sverige AB
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt.
Övrig erfarenhet: Marknadsekonom, Försäljning och marknadschef SCN AB, Försäljning & marknadschef G-ESS yrkeskläder, COO Bringwell AB
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Marie Brodin (Koncernledning)

Verksamhetschef Multiekonomerna J&M AB

Född: 1975
Andra uppdrag: Ordinarie ledamot, Multiekonomerna J&M AB
Övrig erfarenhet: Fil.Kand Ekonomi Stockholms Universitet. Tidigare arbete, Ekonomichef, Otera Ratel AB
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Helena Cederblad (Koncernledning)

Verksamhetschef Multiekonomerna J&M AB

Född: 1971
Andra uppdrag: Ordinarie ledamot, Multiekonomerna J&M AB
Övrig erfarenhet: Auktoriserad Redovisningskonsult. Tidigare arbete, VD Multiekonomerna.
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Johan Ahlgren (Koncernledning)

Verksamhetschef / Affärsutveckling Work and Passion AB

Född: 1983
Andra uppdrag: Ej Tillämpligt
Övrig erfarenhet: Civilekonomexamen – Handelshögskolan Umeå Universitet. Affärsutvecklare Maxkompetens, Affärsområdeschef Magna Rekrytering
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Revisorer

Nuvarande revisor är den auktoriserade revisorn Ole Deurell, född 1954 (Parameter Revision AB, Sankt Eriksgatan 63, 112 34 Stockholm). Ole Deurell är medlem i FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare).