Bolagskalender

Bolagskalender MoxieTech Group AB (publ)

Räkenskapsår är 1 maj – 30 april.

2018-06-28 Bokslutskommuniké 2017/2018

2018-09-27 Delårsrapport Q1 2018/2019

2018-10-10 Årsstämma 2017/2018

2018-12-18 Delårsrapport Q2 2018/2019

2019-03-28 Delårsrapport Q3 2018/2019