Bolagskalender

Bolagskalender MoxieTech Group AB (publ)

Räkenskapsår är 1 maj – 30 april.

 

2019-06-28 Bokslutskommuniké 2018/2019

2019-09-26 Delårsrapport Q1 2019/2020

2019-10-10 Årsstämma

2019-12-19 Delårsrapport Q2 2019/2020

2020-03-26 Delårsrapport Q3 2019/2020